Usługę wyważania wykonujemy u klienta!
Poza wymieniona powyżej główną funkcja, możemy dokonać:
● oceny stanu łożysk
● diagnostyki maszyn wirnikowych
 
Niewyważenia wentylatora może skutkować zniszczeniem łożysk, obudowy, silnika a w
skrajnych przypadkach całego wentylatora. Podczas wyważania wentylatora w obiekcie klienta wyważamy cały zespół maszyny. Wentylator wyważony zgodnie z normami ISO zapewnia długotrwałą i prawidłową pracę wentylatora.